03.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Regler og retningslinjer

Fælleshuset i Vedsted administreres af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn.

Partnerskabsaftale
Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn har indgået en partnerskabsaftale med Haderslev Kommune. I flg. denne aftale har landsbyforeningen driftsansvaret for bygningen og modtager et årligt tilskud fra Haderslev Kommune til afholdelse af udgifter til bl.a. lys, varme, vand, indvendig vedligeholdelse med videre.

Vedligeholdelse af Fælleshuset
Landsbyforeningen har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af bygningen. Haderslev Kommune har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af bygningen. Landsbyforeningen har ansvaret for vedligeholdelse af udendørsarealer (arealet ud for gymnastiksalen).

Fælleshuset består af
Stueplan: Gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum og toiletter, Multirum indrettet med borde, stole og service til ca. 40 personer, to sammenhængende lokaler indrettet til konfirmandstue og mødelokale (udlånes kun med menighedsrådets tilsagn), toiletter.
Lokale på repos (udlånes ikke – lokalet er indrettet til fitnessrum).
1. sal: 3 store sammenhængende lokaler (ungdomsklub), diverse depotrum/kontorer.

Hjertestarter
Hjertestarter er placeret udenfor indgangen til Fælleshuset. Hjertestarteren er tilgængelig hele døgnet.
Se videoinstruktion: Klik her!

Anvendelse
Lokaler og udendørsarealer kan anvendes til aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven, til arrangementer og aktiviteter, der har til formål at fremme sammenholdet i lokalområdet samt til ikke kommercielle arrangementer for børn og unge (klassearrangementer og lign.) Lokalerne kan endvidere anvendes til frivilligt socialt arbejde.

Lokaler og udendørsarealer må ikke anvendes til private fester.

Vilkår for udlån
Til alle arrangementer skal der være en myndig, ansvarlig person tilstede. Rekvirenten stiller selv denne person til rådighed. Rekvirenten er ansvarlig for evt. skader under brug.

Det forventes, at alle brugere udviser en god adfærd og lokalerne afleveres rengjort og opryddet.

Når lokalerne forlades er brugeren ansvarlig for:

Rengøring i henhold til rengøringsvejledning
Lukning af vinduer og døre
Slukning af lys
Aflåsning af hoveddør
Tilslutning af alarm

Alle skal have forladt bygningen senest kl. 23.00, med mindre andet er aftalt med Landsbyforeningen. Hvis lokalerne anvendes til overnatning skal dette meddeles Beredskabsstyrelsen - se mere under Udlån.

Alle lokaler er røgfrie.
Udendørs fodtøj må ikke anvendes i gymnastiksalen

Rekvirent er desuden ansvarlig for udleveret nøglebrik.

Rengøringsvejledning
Når lokalerne forlades skal:

Borde/stole med mere tørres af
Gulvet fejes eller støvsuges
Toiletter rengøres (gælder kun for enkeltstående arrangementer)
Opvaskemaskinen tømmes
Affaldspande tømmes (container findes foran Fælleshuset)
Gymnastiksalen skal moppes efter hvert hold.

Gymnastiksalen – redskaber
Redskaberne i gymnastiksalen, inkl. bomme, tovværk mv., må kun benyttes efter forudgående aftale med VUF - se VUF's hjemmeside.

Alarm
Der er alarm i alle rum. Anvisning om til- og frakobling af alarm fås i forbindelse med aftale om udlån/leje.
Ved fejlalarm skal Brand & Redning Sønerjylland (tlf.: 70 10 10 04) straks kontaktes. Kodeord skal oplyses ved anmeldelse af fejlalarm. Såfremt fejlalarm ikke anmeldes faktureres rekvirenten for kontrolbesøg (kr. 2.500,-)

Pedel
I tilfælde af problemer kontaktes Fælleshusets pedel:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Nygade 15, Vedsted
6500 Vojens
Tlf. 7454 5486 - Mobil 2860 9020

Nøglebrikker
Nøglebrikker til Fælleshuset fås ved henvendelse til 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tøndervej 69, Vedsted
6500 Vojens
Eller send en mail for bestilling af Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Yderligere information
For yderligere information om Fælleshuset kontakt venligst:

Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn
Bestyrelsesformand
Jesper Henneberg Baarstrøm
Langdyssevej 6, Abkær
6500 Vojens
Tlf.: 26 85 02 14
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.