04.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Børnehuset Møllesøen

BH

Børnehuset Møllesøen har til huse i en nedlagt skolebygning i nogle dejlige velindrettede lokaler omgivet af grønne områder i en lille landsby.

Børnehaven fungerer som åbenplansinstitution med funktionsopdelte rum. Det vil i praksis sige, at hvert rum har sin egen funktion med f.eks. dukkekrog, legerum, værksted, læsekrog m.fl. Dette er ensbetydende med, at børnene kan bevæge sig rundt i huset og legepladsen, som de har lyst til.

4 gange i ugen, deler vi børnene ind i 3 grupper og laver alderssvarende aktiviteter.

Ællinger 2,11-3 årige
Krabber 4 årige
Flagermus 5-6 årige

Vi har sammen med områdets dagplejemødre et godt samarbejde for at skabe en god overgang mellem dagpleje og børnehave. Dagplejemødrene besøger børnehaven hver anden torsdag og de fleste børn kender derfor huset og personalet inden de starter.

Børnehuset Møllesøen samarbejder også med Over Jerstal Skole om en god overgang fra børnehave til skole. Der er besøg i børnehaveklassen og SFO for de kommende børnehaveklassebørn og børnehaveklasseleder er på besøg i børnehaven for at hilse på kommende børn.

Indgang børnehave

 

Børnehuset Møllesøens vision er, at forældre og personale støtter børnene i deres udvikling, så de bevarer lysten til at lære livet igennem og tør udfordre verden med begejstring. Grundlaget er værdierne:

  • Anerkendelse - er at blive set, som den man er
  • Ansvarlighed – er at tage aktivt del i de udfordringer, der er. At tage ansvar for hinanden og hinandens ting samt overholde aftaler.
  • Engagement – er at udviseinteresse, begejstring, fleksibilitet og motivation i hverdagen.
  • Faglighed – er at kunne koble den teoretiske viden til det praktiske arbejde i hverdagen.
  • Kommunikation – er kendetegnet ved en ligeværdig samtale, en gensidig dialog, hvor partnerne er åbne og lyttende.
  • Nærvær – er at være oprigtigt til stede i nuet.
  • Respekt – er at acceptere hinandens forskellighed og at behandle hinanden og omgivelserne godt.
  • Tryghed – er gode og forudsigelige ramme.


Et af vores varemærker, som vi vil kendes på er den sproglige opmærksomhed. Vi udnytter enhver dagligdags situation til at gøre børnene opmærksomme på sproget og på nye ord. Vi har og bruger vores Sprogkiste samt idékatalog som indeholder forskellige ting, som kan bruges til sprogarbejdet. Sprogkisten og idékataloget henvender sig til børn i alderen 2-6 år og der er forskellige sværhedsgrader.

 Se yderligere vores hjemmeside www.bmsvedsted.haderslev.dk