04.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Handelsstandsforening

Foreningens formål er ved fællesskab at værne og fremme Handels- og Håndværkerstandens interesse, at søge tilvejebragt tilfredsstillende forhold med kommunen og udbrede almennyttige oplysninger til medlemmerne.

Ud over det står foreningen for julebelysning i December måned. Vi er stor tilhænger af sociale arrangementer, så det arbejder vi på.

" Enhver selvstændig næringsdrivende, som er i besiddelse af sine medborgeres
agtelse og har forretning i Vedsted og Omegn, kan af bestyrelsen optages i
foreningen" (citat fra vedtægterne)

Foreningens bestyrelse består af:

Formand Henry Schmidt (Bonde & Schmidt)
Kasserer Tommy Thomsen (Vedsted Mølle A/S)
Bestyrelsesmedlem Jens Michaelsen (Styding VVS ApS)