01.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Sø

Miljøtilstanden i Vedsted Sø

Sø 2

Vedsted Sø har været under pleje og restaurering siden 1994.    

Sønderjyllands Amt afskar spildevand og vejvand, gav tilskud til miljøvenlig jordbrugsdrift på markerne og iltede bundvandet fra 1995 til 2006.

Vedsted Kirkes menighedsråd forsatte den miljøvenlige jordbrugsdrft.

Haderslev Kommune gennemførte en aluminium behandling i 2009.

Syddansk Universitet har undersøgt søen siden 2001

Vedsted Sø fik tilført for meget fosfor. Det betød, at trådalger og mikroalger i vandet skyggede for bundplanterne. - Sigtdybden blev dårligere. Søen blev uklar og sjældne bundplanter forsvandt eller gik kraftigt tilbage.

Valg af metode til restaurering:

Tilførsel af fosfor blev nedbragt i 1995;men fosfor var akkumuleret i buden og blev frigivet hver sommer, når ilten i bundvandet forsvandt.

Derfor startede man med at ilte bundvandet om sommeren. Fosfor i søvandet faldt, dog ikke meget og iltning koster hvert år.

I stedet for iltning blev der tilsat aluminium, som kan binde fosfor i bunden. Én behandling skulle kunne række i mindst 10 år.                                                                                                                                             

Ferskvandskrebs døde ved aluminiumbehandlingen i 2009; men er genudsat og lever godt i søen nu.

Vedsted Sø er i 2011 i klar bedring. Vandet er blevet mere klart og planterne breder sig igen; men andet end fosfor påvirker vandkvaliteten: -Kvælstof, som kommer med regn og med luft kan også gøde algerne.  

Dyreplankton kan ikke gemme si i bundvandet om sommeren, fordi der mangler ilt. De kunne måske ellers "græsse" algerne ned.

(Ovenstående info er fra pjecen "Miljøtilstanden i Vedsted Sø" udgivet af Syddansk Universitet i.f.m. Søens Dag 2011.                                                                   

 

 Vedsted Sø er en unik badesø.

...

 

 

 

 

 

.